Dny unikátní úzkorozchodné tramvaje mezi Libercem a Jabloncem jsou sečteny

Autor : Jindřich Berounský    Vloženo : 18.06.2021 16:31  Přečteno : 964 x   Počet komentářů : 0

19. července začne rekonstrukce tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, která je v mnoha ohledech unikátní, stejně jako samotná meziměstská trať. Původním bonusem a cílem celé akce mělo být prodloužení tramvajové trati na nový terminál hromadné dopravy, který se v Jablonci plánuje mezi ulicemi Kamennou, Lipanskou a 5. května. Záměr  zahrnoval i tramvajovou smyčku a více než 600 metrů nové trati centrem města. Díky ekonomickým a legislativním problémům, ale dílem také kvůli „politické situaci“ v Jablonci bez tahounů záměru se tato část odkládá. I tak stojí za to si připomenout, co všechno „očesaná“ rekonstrukce meziměstské tramvajové trati přinese kromě změny rozchodu z 1000 na 1435 mm.

 


Díky snížení efektu rekonstrukce o prodloužení tramvajové trati do centra Jablonce došlo ke snížení evropské dotace, ale podle informací z Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (DPMLJ) se nakonec podařilo s Ministerstvem dopravy dojednat po přepracování ekonomické analýzy alespoň provedení rekonstrukce na současnou konečnou zastávku v jabloneckých Tyršových sadech a dojde k dokončení rekonstrukce zbývajících úseků trati s částečnými úpravami polohy trati a přemístěním některých výhyben.

 

Uvedeným pracím bude předcházet jako 1. etapa v úseku U Lomu – Vratislavice výhybna změna rozchodu na standardních 1435 mm. S tím bude současně opraveno odvodnění opěrné zdi pod Novou Rudou, doplnění stacionárních mazníků kolejových oblouků, kompletní podbití části tratě na pražcích a přebroušení hlavy kolejnic včetně úseku Fügnerova – U Lomu. Termín zahájení je 19. července 2021. Zahájení provozu mezi Libercem a Vratislavicemi na přerozchodované trati je stanoveno nejpozději 19 listopadu 2021. V době této výluky budou vyměněny podvozků vozů, které jsou již připraveny ve vozovně tramvají.

 

Další stavební práce rozdělil DPMLJ na 4 úseky:

 

Úsek Vratislavice, výhybna - Kyselka – Proseč nad Nisou, škola

V tomto úseku dojde především ke změně polohy současné výhybny tak, aby na současné silnici I/14 byl odstraněn složený oblouk, který zvláště směrem od Liberce byl častou příčinou dopravních nehod. Současný tramvajový most bude mimo zhotovení nové mostovky rozšířen o chodník pro pěší s pokračováním až k ulici Za tratí.

 

Úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna

V tomto úseku dojde k největším změnám ve vedení trasy. Od ulice Za tratí začne tramvajová trať stoupat do prostoru bývalé dopravny a dnešní železniční zastávky Proseč nad Nisou na trati Liberec – Harrachov st.hr.. Stávající budova i rampa zastávky budou zbourána a vznikne nástupiště nové tramvajové výhybny ve stejné úrovni s nástupištěm železniční zastávky. V další části zanikne současná výhybna Proseč. V celém tomto úseku dojde k oddělení silniční a tramvajové dopravy.

 

Úsek Nový svět – Měnírna 

V tomto úseku bude vybudována nová výhybna, ke které povede zcela nová přístupová bezbariérová lávka od ulice Prosečská (překlene ulici Za říčkou). Z tohoto důvodu zanikne současná zastávka Nový svět. V tomto prostoru dojde k úpravě ostrého oblouku s malým poloměrem na oblouk o poloměru 100m. V Zeleném údolí bude vybudován zcela nový most blíže ke komunikaci s větším směrovým obloukem. Původní most byl vystavěn přes plánovanou státní komunikaci Vratislavice – Rádlo. K její dostavbě však nikdy nedošlo. Součástí tohoto úseku je také provedení změny rozchodu (posunutí kolejnice v úseku Měnírna – ulice U Nisy.

 

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní

Dojde k nahrazení panelů BKV pevnou jízdní dráhou, doplnění světelných signalizací a zřízení nového odbočovacího pruhu na křižovatce Liberecká x U Nisy.

 

U všech úseků dojde k instalaci osvětlení tramvajové trati z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany zraku řidičů tramvají. Standardem jsou nové přístřešky a světelné informační tabule na všech zastávkách

Dalšími stavbami je kompletní rekonstrukce měnírny a nové signalizační zařízení s vyšším stupněm zabezpečení na jednokolejné trati s dohledem řídícího dispečera.

 

Tolik k rekonstrukci tramvajové trati DPMLJ a nezbývá než poslední měsíc unikátního úzkorozchodného provozu tramvají náležitě vychutnat či zachytit fotoaparáty. „Jablonecká střela“ nebo „Jablonecký tobogan“, jak rádi říkali v sousedním Liberci, se stane minulostí a nová trať zaujme naopak plynulostí a úrovňovým přestupem na vlak v Proseči nad Nisou…

 

 


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013