Arriva se rozjela po strmé trati přes Ještědský hřeben,ale s postrkem ministerstva

Autor : Jindřich Berounský    Vloženo : 23.12.2020 14:36  Přečteno : 358 x   Počet komentářů : 0

Adventní čas na české železnici je nebývale rušný. Za velmi podivných a do poslední chvíle zamotaných okolností převzal rychlíky na lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem v neděli 13. prosince dopravce Arriva vlaky s.r.o.. Motorové vozy řady 843 spolu s přívěsnými vozy 043 s nápisy „Provoz spolufinancován ze státního rozpočtu“ vytvořily konvoj a doslova hradbu kolem libereckého depa, většina strojvedoucích se přesunula na jiné výkony a nejsmutnější byly osobní pokladní, které zajišťovaly v rámci Českých drah (ČD) odbavení cestujících na lince R14, když jejich vlídné úsměvy a mnohaletou praxi vystřídaly nemilosrdně prodejní automaty Arrivy s telefonním sluchátkem. Kdo doufal, že nad pokoutnými zákulisními domluvami „tajemných sil“ kolem Ministerstva dopravy (MD) o angažmá dopravce Arriva vlaky s.r.o. na lince R14, o kterých věděli zaměstnanci ČD i Arrivy od června letošního roku, zvítězí právo, mýlil se. Arriva je prozatím novodobý fenomén české železnice a svým až neurvalým způsobem expanze na české koleje se skandálním a hodně vydatným postrkem MD, kterému doposud svorně přihlížejí další ponížené instituce, jež měly být nade vším povýšeny a řešit to, určuje nové trendy české železnice v oblasti kvality a bezpečnosti dálkové osobní dopravy nezávislé trakce.


Zatímco v celé Evropské unii platí, že liberalizace železnice představuje v osobní dopravě  vždy alespoň krok k lepším službám a vyšší kvalitě dopravy, v poměrech České republiky Arriva určila, že cestující ocení jako novou kvalitu německý second hand z let 1986-88 v podobě motorových jednotek 628.2, kterých se matka Arrivy Německé dráhy DB houfně zbavuje namísto řešení ekologické zátěže v souvislosti s jejich plánovanou likvidací. Německu pomůžeme od likvidace ekologické zátěže a díky novému laku a zvelebenému interiéru vznikne po tzv. „bohemizaci“ podle MD vozidlo jako nové – řady 845/945. Ten samý nápad měli už dávno východní sousedé, kteří průkopníky české cesty zlepšování železnice inspirovali a německé jednotky 628.2 houfně jezdí v Rumunsku. Dostaly se i do Albánie.

 

Záměr se určitě líbí Škodě Transportation a Kellnerově PPF, protože dostane vydělat zázračnými přeměnami v areálu PARS Nova Šumperk v době, kdy je nezávislá trakce vůbec nezajímá, protože v té elektrické se zakázky hrnou a nestíhají…V praktickém životě to znamená a každý zažil, že to, co vyhodíte do kontejneru na odpad, se ještě třeba někomu hodí a nějakou dobu poslouží a „recyklované německé kolejové odpadky“ tedy skutečně ještě „kvalitně poslouží“ a my po roce 1989 zjišťujeme ten zdrcující propad, když i v kapitalismu jsme na tom po 31 letech s kvalitou stále stejně pozadu za Evropou, které jsme obdivně říkali západní a chtěli za ní běžet, ale ujel nám vlak a uhnuli jsme zpět na východ. Pozitivní je, že alespoň pomůžeme Německu od ekologické zátěže, které by se muselo draze zbavovat, takže zapomeneme i na naše bezpečnostní a ekologické závazky vůči Evropské unii.  

 

Motorové jednotky 845 mají sice kvalitní motory Daimler-Benz, ale jsou za zenitem a nehodí se do náročnějších sklonových poměrů v hornatých úsecích severu Čech. Je to díky hydrodynamickému přenosu výkonu a dvouměničové převodovce s trvalou rychlostí na 1. měniči 25 km/h, tzn. provedení, které je koncipované především pro rychlé rovinaté tratě. V případě linky R14 je na 8,5 km úseku pod Ještědem stoupání mezi stanicemi Rynoltice a Křižany 5 km na sklonu 20 promile a více, z toho 3 km od 24 promile více. To se ukazuje jako problém od počátku, když i za relativně slušných adhezních podmínek mají jednotky opakované problémy, a to i ve dvojici, přičemž se nemohou srovnat se soupravami, vedenými motorovým vozem řady 843, které tu byly provozovány.     

 

Další novou kvalitou a Arrivou vnuceným komunikačním fenoménem mezi cestujícím a dopravcem je prodejní automat jízdenek s telefonem, který má ekonomicky i kvalitativně porazit osobní pokladní, jejichž všechny zkoušky a kvalifikace včetně psychotestů, zdravotních prohlídek a školení asertivního chování i přežívání ve „zbytečných osobních pokladnách“ moc stojí. V dálkové dopravě standardy odbavení určilo MD a pro ČD to představovalo rozsahy otevíracích dob pokladen, ale s nástupem Arrivy to ze dne na den neplatí a zejména pro seniory v pokročilejším věku, kteří si tolik netykají s novou komunikační technikou, to je pěkná bariéra.

 

Než si shrneme pár nejdůležitějších faktů a momentů, chtěl bych deklarovat, že můj příspěvek k aktuální situaci kolem linky R14 není mířen na žádné kolegy dopraváky z Arrivy  ve všech profesích v provozu, jejichž každodenního nasazení si vážím, protože na železnici jsou všichni na sobě závislí a jde celkově o její bezpečnost a vzájemnou spolupráci. Velká část jich ví a někteří jen tuší, že v souvislosti s linkou R14 se stalo „něco moc divného“ a žádný z nich nemůže za to, co se děje v zákulisí jeho práce v rámci pro železnici a rodinu. Navíc pracovní atmosféra v Arrivě je velice přátelská bez „buzerace“ a vyžadování pracovní disciplíny jako v ČD, kde ještě občas někdo sní o bývalé modré armádě a polovojenské organizaci.

 

Moje kritika se týká dlouhodobého diletantství Ministerstva dopravy, které tak dlouho bezradně tápalo a tlachalo o liberalizaci železnice, že to skončilo džunglí bez pravidel a českými slepými uličkami improvizací, které Evropa nezná. Neřešilo potřebu implementačního plánu s jasnou vizí, co se očekává od státní akciové společnosti ČD, která je samotným MD trestuhodně paralyzována od roku 2018. Samo MD se nakonec stalo „papouškovým rájem“ pro uplatňování soukromých zájmů, ke všemu z pozadí „tajně“ dirigovaného zemědělskými odborníky. To vyvrcholilo nedávnými paskvily v podobě novel zákona o drahách, s tím související právní džunglí na železnici, kde nemá kdo koho kontrolovat a je tam doslova situace, jako kdyby na našich silnicích nebyli dopravní policisté. Vrcholem všeho je snůška názorů a slátanin, nazvaná „plánem dopravní obslužnosti“, který schválila Vláda České republiky aniž by jej četla, je závazný pro kraje a ty jej nemají jak uchopit, protože není co.

 

Aktuální situace kolem linky R14 a chronologie podstatných událostí a okolností

 

Z jednání mezi MD a ČD v 1. polovině letošního roku v souladu s notifikací přímého zadání ve věstníku EU vyplynulo, že ČD budou od 13. 12. 2020 dále dopravcem na R14 a od 1.1.2025 musí mít vozidla s palubní jednotkou evropského zabezpečovače ETCS.

 

Zatímco mezi zaměstnanci Arrivy a ČD se začíná v červnu hovořit o angažmá Arrivy na lince R14, „že to má přiklepnuté“, 23. června 2020 zaslalo MD na ČD připomínky k návrhu jízdního řádu 2021, kde jsou ČD uvedeny jako dopravce na lince R 14.  

 

22. července 2020 MD oznámilo ČD dopisem obdržení nabídky jiného dopravce a vyzvalo ČD k podání nabídek. ČD podaly nabídku 24. srpna 2020 a v její příloze zaslaly MD návrh smlouvy s vozidly s ETCS od jízdního řádu 2024/2025, do té doby stávající vozba soupravami, vedenými motorovými vozy řady 843. Následně MD vyzvalo ČD, aby upravilo nabídku podle možností dopravce Arriva vlaky s.r.o.!!!

 

Doposud podchycená komunikace o údajně jistém angažmá Arrivy na lince R14 spolu s najímáním zaměstnanců a pořizováním motorových jednotek 628.2 v Německu vedle skandální skutečnosti, že je opomenuta dosavadní komunikace s ČD o přímém zadání a parametrech služeb včetně zabezpečení ETCS a rozsahu otevíracích dob osobních pokladen, ale ČD se mají přizpůsobovat nabídce Arrivy, vedly 25. srpna 2020 k podnětu Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze (VSZ), označenému jako podezření z trestných činů podle § 256 a § 257 trestního zákoníku při výběru železničního dopravce Ministerstvem dopravy. O tomto podání je 28. srpna informováno e-mailem MD (během podzimu je VSZ postoupilo Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1 a to následně Policii ČR).  

 

MD následně oznámilo ČD dopisem z 1. září 2020 vyhlášení tzv. „rozstřelu“ bez pravidel a kritérií – podání nabídek, u kterých rozhodne jen nejnižší cena kompenzace. Dopis sekčního náměstka MD Ladislava Němce, který je jinak místopředsedou Řídícího výboru ČD, obsahuje upozornění, že nejde o nabídku (návrh) smlouvy, veřejnou soutěž, veřejný příslib ani předběžnou tržní konzultaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále ZZVZ) a veřejné služby na lince R14 nejsou zadávány v zadávacím řízení dle ZZVZ ani v nabídkovém řízení dle ZVS. MD si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit jednání a návrh smlouvy neakceptovat i bez udání důvodu a zároveň věří, že jeho postup bude vnímán jako transparentní. Tzn. MD si může dělat co chce a je třeba to vnímat jako transparentní. MD vytvořilo prostředí pro neporovnatelné nabídky se zcela jednoznačným hendikepem pro ČD, to vše v rozporu s českou i evropskou legislativou, které neznají novou „českou rozdávačku“.

 

30. září se zástupci odborů - Odborového sdružení železničářů, Federace strojvůdců ČR a Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) těsně před „otevíráním obálek“ s nabídkami pro linku R 14 zúčastnili videokonference s vicepremiérem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, které byli přítomni náměstkové ministra Ladislav Němec a Jan Sechter, zároveň ředitel odboru veřejné dopravy MD Ondřej Michalčík. Ministr dopravy byl již před jednáním na základě společného stanoviska odborů vyzván ke zrušení „rozstřelu“ na základě celé řady vyjmenovaných rozporů s naší i evropskou legislativou. Zástupci odborů byli zdrceni skutečností, že náměstek MD Ladislav Němec a ředitel odboru veřejné dopravy MD Ondřej Michalčík v průběhu 1,5 hodiny trvající videokonference doslova působili jako lobbisté Arrivy a bagatelizovali platnost naši i evropské legislativy, vztahující se k bezpečnosti, neakceptovatelnému řešení výběru dopravce po uzávěrce jízdního řádu, zhoršení podmínek imobilních občanů renovovanými německými vozidly řady 845 dopravce Arriva. V případě linky R14 prezentovali možnost eliminace problému ETCS jejím zkrácením nebo dalšími řešeními na úkor cestujících, opět v rozporu s evropskou legislativou. Už před „otevřením obálek“ bylo pro nás zřejmé, kdo má jezdit.

 

5. října formou tiskové zprávy MD sděluje ministr dopravy Karel Havlíček: „Na základě porovnání nabídek a ověření ceny na trhu jsme se rozhodli u linky z Pardubic přes Liberec do Ústí nad Labem upřednostnit společnost Arriva. Ta nabídla na sedm let o 302 milionů výhodnější nabídku než České dráhy. Zároveň nám garantuje, že od půlky prosince obsluhu této trati zvládne s kvalitními vlaky a personálem.“.

 

Výše uvedená zpráva MD opomněla následující skutečnosti:

 

Na základě neporovnatelných nabídek byla po jednáních s ČD, které přizpůsobily služby požadavkům MD, od počátku svého vzniku v červenci 3 týdny před uzávěrkou jízdních řádů preferována a následně vybrána levnější nabídka Arrivy, která neobsahuje zabezpečení ETCS v rozporu se závazky České republiky – Směrnicí EU 2016/78 o bezpečnosti železnic a závěry vlastní bezpečnostní komise ministra dopravy, zároveň představuje úsporu živé práce eliminací osobních pokladen, které byly po ČD ze strany MD doposud požadovány a MD včas požadavky nezměnilo. Zatímco nabídka Arrivy na 7 let obsahuje ojeté německé motorové jednotky řady 845 z let 1986-88 s rekonstruovaným interiérem a novým lakem, odbavení cestujících prodejními automaty, nabídka ČD obsahuje od prosince 2024 a nového jízdního řádu nové motorové jednotky s ETCS a odbavení cestujících osobními pokladnami se zajištěním síťových služeb.

 

ČD se proti verdiktu MD bránily námitkami, avšak podle předpokladů neúspěšně, když námitky řešil odbor veřejné dopravy MD v čele s Ondřejem Michalčíkem, jehož postup byl kritizován a napaden. Po odmítnutí námitek ze strany MD se ČD na konci října obrátily na ÚOHS s návrhem na přezkoumání úkonů objednatele a žádostí o předběžné opatření, kterým by ÚOHS zakázal MD uzavřít smlouvu na linku R 14 dle Oznámení z 5. října, a to až do právní moci svého rozhodnutí v předmětné věci.  

 

20. října a 6. listopadu 2020 podal podnět ÚOHS ve věci výběru dopravce na linku R14 protikorupční Dopravní výbor, z.s..

 

2. prosince podal podnět ÚOHS k přezkoumání úkonů Ministerstva dopravy a návrh na vydání předběžného opatření Svaz Odborářů Služeb a Dopravy.

 

11. prosince dopravce Arriva vlaky získává smlouvu na 2 roky a Ministerstvo dopravy využilo § 22 zákona 194/2010 Sb. v rámci „mimořádné situace“, kterou si svým postupem samo vytvořilo, a namísto předpokládané a logické aplikace odst. 1 b) § 22 – rozšíření již uzavřené smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s ČD bez nabídkového řízení uzavřelo smlouvu přímým zadáním v mimořádné situaci na 2 roky s dopravcem Arriva vlaky.

 

12. prosince zatím končí na R14 ČD.

 

13. prosince zahajuje provoz dopravce Arriva vlaky.

 

16. prosince MD vyvěšuje oznámení, že hodlá v rámci přímého zadání angažovat dopravce Arriva  na linkách R21 Praha – Tanvald , R22 Kolín – Česká Lípa – Nový Bor a R24 Praha – Rakovník ještě dalších 5 let pro období platnosti jízdního řádu 2022/2023 – 2026/2027.  

 

18. prosince obdržel SOSaD Usnesení ÚOHS, ve kterém oznamuje zastavení správního řízení v rámci žádosti SOSaD ve věci nařízení předběžného opatření, kterou shledává jako právně nepřípustnou, ale zároveň potvrzuje, že vede správní řízení ve věci přezkoumání úkonů objednatele učiněných při uzavírání smlouvy o veřejných službách na linku R14. ÚOHS zároveň doplňuje, že MD co by objednatel nesmí v rámci tohoto správního řízení uzavřít smlouvu s dopravcem do 29. prosince 2020. Zároveň tímto usnesením ÚOHS dodává, že není nijak dotčena možnost v souvislosti s předmětnou smlouvou zahájit správní řízení z moci úřední a předběžné opatření nařídit z moci úřední v takovém správním řízení.    

 

SOSaD vyčká dalších kroků ÚOHS a ve věci postupu MD před i v rámci uzavírání smlouvy s dopravcem Arriva vlaky na linku R14 podá začátkem ledna podnět k Evropské komisi.

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                               

 


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013