Pokračování kauzy výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 a R27

Autor : Jindřich Berounský    Vloženo : 15.09.2020 01:44  Přečteno : 546 x   Počet komentářů : 0

Odbory na železnici vyjadřují znepokojení nad dosavadním postupem výběru dopravce pro železniční rychlíkové linky R14 Pardubice - Liberec - Ústí nad labem a R27 Olomouc - Krnov - Ostrava a žádají o urgentní jednání s vicepremiérem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem.

 

Po společných jednáních 8. a 11. září oslovilo 11 odborových organizací jednomyslným stanoviskem a žádostí o urgentní jednání 14. září vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka, kterému vyjadřují znepokojení a obavy, že dosavadní postup Ministerstva dopravy při výběru budoucího dopravce nejeví znaky úsilí o zvyšování úrovně služeb a technologické úrovně zajištění bezpečnosti provozu na linkách R14 a R27, ale je z něj zřejmá pouze enormní snaha o výměnu dopravce.


Na počátku roku MD prezentovalo, že nechystá oslovení více dopravců a na všech 3 linkách bude jednat o přímém zadání se stávajícím dopravcem ČD. Přestože dopravce Arriva vlaky s.r.o. doposud neplní kvalitativní parametry smlouvy o závazku veřejných služeb a nezveřejňuje svoje výsledky podle zákona o účetnictví, podal začátkem července nabídku, že by od 13. prosince letošního roku rád převzal provoz na zmíněných linkách R14 a R27. V této souvislosti byl záhy zahájen nábor nových zaměstnanců pro nová střediska dopravce Arriva vlaky, s.r.o., kde tento nepůsobí, s vysvětlením oslovovaným i vlastním zaměstnancům, že ČD nemají o linky zájem, a následně že ČD nemohou podat konkurenceschopnou nabídku.

 

V případě linek R14A a R14B v souvislosti s koncem roční notifikační lhůty podaly 25. srpna ČD nabídku na 7 let přesně podle délky období, které bylo poptáváno a zveřejněno v Úředním věstníku EU. Nabídka obsahovala od jízdního řádu 2024/2025 i nové poptávané motorové jednotky s mobilní částí evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS, což mělo logiku díky zajíždění linek R14 na koridorové tratě do Pardubic a na úsek Děčín hl. n. – Ústí nad Labem. hl. n., kde se vybavení ETCS předpokládá podle národního implementačního plánu od 1. 1. 2025. Arriva však podala nabídku pouze se staršími upravenými německými jednotkami řady 845 bez ETCS a na 4 roky. Namísto logického vyřazení nevyžádané nabídky Arrivy na kratší dobu MD vyzvalo ČD k úpravě nabídky tak, aby byla porovnatelná s Arrivou, tzn. jen na 4 roky a bez nových vozidel s ETCS! Přestože jsme v souvislosti s četnými železničními nehodami ještě nedávno denně slyšeli o nutných investicích do bezpečnosti na železnici a právě ETCS, v daném případě překvapivě MD ETCS nově nepožaduje, což se na první pohled jeví ve zřejmé souvislosti s tím, že jej evidentně preferovaná konkurence nenabídla.

 

Následně MD s odkazem na alternativní nabídku a „péči řádného hospodáře“ vyzvalo začátkem září dopravce prostřednictvím dopisu sekčního náměstka Ladislava Němce k tzv. „rozstřelu“ bez pravidel a kritérií – podání nabídek, u kterých rozhodne nejnižší cena kompenzace, resp. součet kompenzací za 7 let plnění (u R27 2 roky). Lhůta pro podání nabídek je 30. září do 10 hodin s tím, že v 10.15 hodin dojde k otevírání obálek.

 

Vágní zadávací dokumentace je v mnoha ohledech výhodná pro Arrivu a diskvalifikuje ČD, když vnitrostátní osobní pokladny, kde do této doby MD požadovalo obsazení osobním pokladníkem s určeným rozsahem provozní doby, mohou být nahrazeny prodejními automaty. Doplňkové služby jako WC, čekárny a úschovna jsou sice určeny, ale jejich nezajištění nebude sankcionováno, pokud to bude MD předem oznámeno. MD překvapivě rezignovalo na své původní požadavky, projednávané s ČD, včetně bezpečnosti a ETCS, což umožňuje konkurentovi nabídnout co nejnižší cenu. Protože zpočátku kontraktu ČD počítají s motorovými vozy řady 843 a MD to dobře ví, vyřazuje je požadavek MD na uzavřený systém WC, který MD u linek R14 i R27 uvádí a náhodou jej mají německé motorové jednotky Arrivy 845.

 

Paradoxem celého procesu výběru je, že autor dopisu dopravcům s výzvou k tzv. „rozstřelu“ – sekční náměstek ministra dopravy Ladislav Němec je místopředsedou Řídícího výboru Českých drah, kde zároveň vykonává práva státu ve své státní akciové společnosti, k jejímuž majetku musí přistupovat s péčí řádného hospodáře a musí v souladu se zákonem č. 77/2002 Sb. dbát o to, aby akciová společnost ČD poskytovala přepravní služby, které jsou v souladu s jejím podnikatelským plánem a obchodním zájmem, tzn. jde o evidentní střet zájmů.

 

Kroky MD, které bez projednání se sociálními partnery stanovuje možnost náhrady osobních pokladen prodejními automaty, představují obrovský dopad do zaměstnanosti a kvality služeb. Velkým hazardem a nekompetentností lze nazvat rozhodnutí z počátku září o jakémsi „rozstřelu“ a možnosti podat nabídky do 30. září, ze kterých bude vybrán dopravce pro výkony od 13. prosince letošního roku. Jde o právem nepředvídatelný postup, který však následoval po předchozím „soutěžním divadle“, které bylo ukončeno po té, kdy jedinou relevantní nabídku na celé poptávané období 7 let podaly ČD.

 

Nesmyslnost kroků MD je umocněna tím, že jsou uzavřeny jízdní řády a oběhy vozidel, již nasmlouvaných s objednateli. V případě linky R14A Pardubice – Liberec jsou na rychlících realizovány v úseku Pardubice – Rosice nad Labem tzv. závěsy, dochází ke společnému vedení osobních a spěšných vlaků v relaci Pardubice – Chrudim, objednávané Pardubickým krajem, a tyto vlaky nemají po konci příjmu žádostí o kapacitu dopravní cesty ani jiné řešení. Podobná situace je i u linky R27, jejíž vozba je provázaná s Jesenickem a Opavskem, přičemž i tam se využívá návozu náležitostí pro osobní vlaky v části linky formou závěsu.

 

MD zvolená cesta výběru dopravce, spočívající v rezignaci na evropské standardy a zvyšování bezpečnosti, představující postupný rozklad dosavadního systému služeb včetně úplné eliminace imobilních občanů a praktické destrukce vlastního dopravce, je v Evropě unikátní a pro odborové centrály zcela nepřijatelná.


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013