Ministerský „rozstřel“ náměstka Němce by měl konečně odstřelit České dráhy?

Autor : Jindřich Berounský    Vloženo : 05.09.2020 09:17  Přečteno : 1441 x   Počet komentářů : 1

Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze obdrželo podnět k prošetření okolností výběru nového dopravce pro rychlíkové linky R14A Pardubice – Liberec, R14B Liberec – Ústí nad Labem a R27 Olomouc – Krnov – Ostrava a jednání Ministerstva dopravy, které v těchto dnech skandálním způsobem rozhoduje o tom, kdo bude jezdit na uvedených linkách od 13. prosince letošního roku! V případě linek R14A a R14B jde o zakázku na 7 let, v případě linky R27 pouze na 2 roky, přičemž předpokládaná výše kompenzací čítá cca 1 miliardu 600 mil. Kč.

 

Ministerstvo dopravy (MD) v plné nahotě předvádí proces zjednání výhody při zadání veřejné zakázky (§ 256 trestního zákoníku) a pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 trestního zákoníku).

 


Na počátku roku MD prezentovalo, že nechystá oslovení více dopravců a na všech 3 linkách bude jednat o přímém zadání se stávajícím dopravcem ČD. Nebylo divu. Při vší úctě k obdivuhodnému výkonu provozních zaměstnanců dopravce Arriva vlaky s.r.o., kterému MD již od 15. prosince 2019 přidělilo 4 rychlíkové linky, aniž by na jejich rozsah měl lidi a vozidla, vypadal nástup nového dopravce jako železniční apokalypsa a doposud nejsou plněny všechny parametry smlouvy o závazku veřejné služby. To však MD evidentně nevadí a po období koronavirových opatření, která mohla pomoci ztrátě paměti, podal dopravce Arriva vlaky začátkem července pro mnohé překvapivě až drze nabídku, že by od 13. prosince letošního roku rád převzal provoz na zmíněných linkách R14 a R27. V této souvislosti byl záhy zahájen nábor nových zaměstnanců pro nová střediska, kde se dopravce nevyskytuje, s vysvětlením oslovovaným i vlastním zaměstnancům, že ČD nemají o linky zájem, a následně že ČD nemohou podat konkurenceschopnou nabídku.

 

V případě linek R14A a R14B v souvislosti s koncem roční notifikační lhůty (zveřejnění v Úředním věstníku EU) podaly 25. srpna ČD nabídku na 7 let, která obsahovala od roku 2025 i nové poptávané motorové jednotky s mobilní částí evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS, což mělo logiku díky zajíždění linek R14 na koridorové tratě do Pardubic a na úsek Děčín hl. n. – Ústí nad Labem. hl. n., kde se vybavení ETCS předpokládá podle národního implementačního plánu od 1. 1. 2025. Arriva však podala nabídku pouze se staršími upravenými německými jednotkami řady 845 bez ETCS a na 4 roky. Zatímco ve vyspělé Evropě a v právním státě by byla nevyžádaná nabídka Arrivy na kratší dobu vyřazena, MD vyzvalo ČD k úpravě nabídky tak, aby byla porovnatelná s Arrivou, tzn. jen na 4 roky a bez nových vozidel s ETCS! Přestože jsme v souvislosti s četnými železničními nehodami ještě nedávno denně slyšeli o nutných investicích do bezpečnosti na železnici a právě ETCS, v daném případě záměrně MD ETCS nepožaduje, protože jej preferovaná konkurence nenabídla.

 

Příběh hledání nejlepšího dopravce, kterým má být Arriva, se zadrhnul, a tak MD s odkazem na alternativní nabídku a „péči řádného hospodáře“ vyzývá začátkem září dopravce prostřednictvím dopisu sekčního náměstka Ladislava Němce k tzv. „rozstřelu“ bez pravidel a kritérií – podání nabídek, u kterých rozhodne nejnižší cena kompenzace, resp. součet kompenzací za 7 let plnění (u R27 2 roky). Lhůta pro podání nabídek je 30. září do 10 hodin s tím, že v 10.15 hodin dojde k otevírání obálek.

 

Zajímavá forma velmi vágní zadávací dokumentace je v mnoha ohledech výhodná pro Arrivu a diskvalifikuje ČD, když vnitrostátní osobní pokladny, kde do této doby MD požadovalo obsazení osobním pokladníkem s určeným rozsahem provozní doby, mohou být nahrazeny prodejními automaty. Doplňkové služby jako WC, čekárny a úschovna jsou sice určeny, ale jejich nezajištění nebude sankcionováno, pokud to bude MD předem oznámeno. MD náhle rezignovalo na své původní požadavky, projednávané s ČD, včetně bezpečnosti a ETCS, aby to měl konkurent co nejsnazší a mohl nabídnout co nejnižší cenu. Protože zpočátku kontraktu ČD počítají s motorovými vozy řady 843 a MD to dobře ví, vyřazuje je požadavek MD na uzavřený systém WC, který MD u linek R14 i R27 uvádí a náhodou jej mají německé motorové jednotky Arrivy 845.

 

Skandálnost kroku MD, které se na začátku září velmi kuriózně rozhodne 30. září vybrat dopravce pro výkony od 13. prosince letošního roku, je umocněna tím, že jsou uzavřeny jízdní řády a oběhy vozidel, již nasmlouvaných s objednateli, a dolaďují se turnusy provozních zaměstnanců ČD. V případě linky R14A Pardubice – Liberec jsou na rychlících realizovány v úseku Pardubice – Rosice nad Labem tzv. závěsy, dochází ke společnému vedení osobních a spěšných vlaků v relaci Pardubice – Chrudim, objednávané Pardubickým krajem, a tyto vlaky nemají po konci příjmu žádostí o kapacitu dopravní cesty ani jiné řešení.

 

MD zvolená cesta „řádného hospodáře“ na poslední chvíli, spočívající v rezignaci na evropské standardy a bezpečnost, rozkladu jakéhokoliv systému a služeb včetně destrukce vlastního dopravce, je v Evropě unikátní a zcela nepřijatelná.

 

 


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013