Nesmyslná přetahovaná o financování liberecko - jablonecké tramvaje

Autor : Jindřich Berounský    Vloženo : 24.04.2019 02:49  Přečteno : 898 x   Počet komentářů : 0

Tramvaj mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou je v poslední době terčem pozornosti kvůli nesmyslnému konfliktu. Podívejme se na problém, který je ve skutečnosti jenom umělý a čísla, která je třeba znát, aby představitelé Libereckého kraje nenazývali nejfrekventovanější a nejvyužívanější spojení v rámci kraje "nadstandardním doplňkem"...  


 

Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou a jinak meziměstská tramvajová linka č. 11 se v posledních měsících staly předmětem neutuchajícího zájmu médií v souvislosti se vzniknuvším sporem kolem jejího financování. Jde přitom o nejvyužívanější spojení 2 největších měst Libereckého kraje s největšími počty cestujících, a to i přesto, že mezi Libercem a Jabloncem n. N. jezdí v pracovní dny v obou směrech kromě tramvaje 58 osobních vlaků a cca 90 spojů linkových autobusů. Obousměrný přepravní proud mezi katastry obou měst činí denně až cca 8500 cestujících, avšak ani 3 druhy veřejné dopravy – tramvaj, vlak a autobus nepředstavují výraznější eliminaci individuální automobilové dopravy, kde je bilance potupná, centra obou měst proto často neprůjezdná a plná kolapsů….    

 

Současný uměle vyvolaný spor představuje iracionální výkřiky, které se vůbec nezabývají skutečnou skladbou využití stále slavnější meziměstské tramvaje, vedoucí i lesem, a její perspektivou a skutečným významem pro obě města a Liberecký kraj. Připomíná to roky 2005 a 2006, kdy se paradoxně vlády ODS nad Libercem a Jabloncem nemohly dohodnout na financování a tramvajové spojení mezi oběma městy bylo v přepravních sedlech omezeno na půlhodinový interval. To přineslo obrovskou nevoli občanů a bylo jedním z důvodů vzniku pestrobarevnější koalice v Jablonci na podzim roku 2006, která se tenkrát bez ODS v Jablonci paradoxně shodla na rozšíření provozu s koalicí pod vedením ODS v Liberci. Mezi Libercem a Jabloncem, avšak nejen tam, řešil asi nejlépe a nejefektivněji situaci nadějný a pro Českou republiku pilotní projekt tram-train s názvem Regiotram Nisa. Nejen v západní Evropě dnes běžný moderní systém vlakotramvaje, která umí jezdit po tramvajových i železničních kolejích podle potřeby svých zákazníků by se mezi Vratislavicemi nad Nisou a Jabloncem nad Nisou hodil a později i dále, ale v roce 2007 jej z programu jednání Vlády České republiky shodil odborník na odpadové hospodářství z Proboštova u Teplic Jiří Hodač, který v té době vládl Ministerstvu dopravy ČR více než ministr Řebíček s tím, že takové „hlouposti“ (výrazně zjemněno vzhledem k nevybíravému slovníku pana Hodače) nejde podporovat a „stejně se tam mezi tím Libercem a Jabloncem neuměj domluvit“. V té době mezi oběma městy už žádný problém nebyl a do projektu Regiotram Nisa se investovalo 78 miliónů Kč. Jinými slovy v Praze velice rádi vnímají situaci z regionů v jejich neprospěch, a proto je nutné zabránit podobným nedorozuměním a sporům, které historicky vznikly v případě naší meziměstské tramvajové trati už v roce 1969, kdy chtěl Jablonec n. N. z ekonomických důvodů meziměstskou tramvaj rušit a Liberec ji naopak zachránil. Tzn. před 50 lety a 14 let po jejím vzniku v roce 1955.  

 

Vraťme se do současnosti a připomeňme si, že před 3 lety, na Zelený čtvrtek roku 2016 Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou schválilo záměr prodloužení tramvaje namísto stávajícího „balkánského ukončení“ na louce u bývalých lázní. Nová tramvajová trať má vést přes Soukennou ulici a Dolní náměstí do prostoru bývalé tržnice mezi Kamennou a Lipanskou ulici, kde vznikne i nový dopravní terminál s vazbou na železniční zastávku Jablonec n. N. centrum. Proběhla architektonická soutěž na podobu terminálu a zároveň vše směřuje ke koordinovaným investičním akcím, které mají zajistit městu rekonstrukci inženýrských sítí a komunikací. Vše musí být hotovo do roku 2023. Zásadním partnerem pro Jablonec n. N. je v případě alokace evropských prostředků na prodloužení tramvaje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (DPMLJ).

 

Zatímco podle průzkumů z roku 2011 využívalo tramvajovou trať do Jablonce cca 8200  cestujících z Liberce po zastávku U lomu, cca 7000 do Vratislavic nad Nisou, 4400 do Proseče n. N., cca 4000 cestujících po Jablonec n. N., Libereckou a téměř 3000 na jabloneckou konečnou v Tyršových sadech, díky zkvalitnění železniční i silniční infrastruktury, a tím železniční a autobusové konkurence, se od té doby poměry změnily. Postupně do současnosti o více než 1500 cestujících denně narostlo využití mezi Libercem a Vratislavicemi, ale zároveň se snížilo využití meziměstské tramvaje pro Jablonec. Zhruba 4000 cestujících projede tramvají z Liberce po Proseč n. N., 3400 po jabloneckou Libereckou ulici a 2300 až na konečnou v Tyršových sadech. Po železnici projede souběžně mezi Libercem a Jabloncem n. N. podle aktuálních údajů cca 2000 cestujících, autobusem přes Mšeno hodně přes 2000 cestujících, jejichž počet v souvislosti s novou komunikací a zkrácením jízdní doby narůstá.

 

Pro Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj intenzity a struktura cestujících jasně říkají, že tramvaj v Jablonci je především meziměstským spojením s Libercem, pro Liberec a městskou část Vratislavice n. N. městskou hromadnou dopravou a až v druhé řadě spojením s Jabloncem. Součástí městské hromadné dopravy (MHD) Jablonce n. N. se tramvaj stane jejím prodloužením do centra města na nový terminál veřejné dopravy. V současné době je tramvaj nejdůležitějším a nejvyužívanějším spojením Jablonce nad Nisou s Libercem, tzn. meziměstským, ale není zahrnuta v systému jablonecké MHD, na kterou nemá vazbu.

 

Jako tichý pozorovatel, ale jeden z iniciátorů prodloužení tramvaje v Jablonci, jsem zaznamenal, že v současné době se ohledně tramvaje Liberec – Jablonec nad Nisou hovoří o nákladech 100 mil Kč/rok, které nejde zkoumat a rozporovat. Veřejně se neobjevily relevantní podklady. Dokonce i můj hrubý odhad dokáže částku potvrdit, ale je třeba si vše ujasnit v kontextu s aktuálními materiály do libereckého zastupitelstva, kde se hovoří o libereckých tramvajových linkách 2, 3 a 5 a kompenzacích mimo linku číslo 11 z Jablonce n.N., která ale vede až k viaduktu pod nádražím a od liberecké Fügnerovy ulice, což je nejfrekventovanější úsek celé sítě liberecké MHD. Liberec, ale i DPMLJ kombinují výrazy trať a linka, avšak v případě Liberce jde o zásadní věc. Ukazuje se, že sám Liberec a DPMLJ nemají jasno a vznášejí požadavky na Jablonec nad Nisou, které právem nejsou vnímány jako odůvodněné. Nejsilnější úsek městské dopravy Liberce je Fügnerova ulice – Nádraží, kde se denně pohybuje až 16 000 cestujících a tam naopak meziměstská linka 11 vypomáhá Liberci.

 

Pro zdárnou spolupráci Statutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou, DPMLJ a Libereckého kraje mám nesměrodatná konstatování a doporučení :

  1. Dosavadní konflikty plynou z neznalosti stávajícího rozložení cestující frekvence, kterou je potřeba adekvátním průzkumem proměnit ve znalosti a relevantní údaje pro rozhodování. Současná situace je zároveň selháním krajského koordinátora veřejné dopravy KORIDu LK, který se neoprávněně tváří, že tramvaj mezi největším a druhým největším městem kraje se jej netýká a je především a pouze záležitostí obou měst samotných.
  2. Vzhledem ke stávající roli tramvajové trati a linky 11 je adekvátní jablonecký podíl ve výši cca 11 - 12 mil. Kč, který nebyl městem zpochybněn a nedávné výstupy studie PRO CEDOPu, který byl Jabloncem osloven a považuje za "spravedlivé" podíly Jablonce  ve výši 2,7 až 4,2 mil Kč,  je třeba brát jako 2 možné úhly pohledu ve vztahu k využití tramvaje v systému jablonecké MHD a s akcentem na její meziměstskou, resp. krajskou roli.
  3. Jako zcela zásadní je přehodnocení vnímání meziměstské trati a linky č. 11 Libereckým krajem jako "nadstandardního doplňku", kde je neadekvátní a výrazně podceněný od roku 2016 konstantní podíl financování ve výši 17,3 mil Kč na úkor Liberce i Jablonce nad Nisou.
  4. Po realizaci jabloneckého dopravního terminálu, prodloužení tramvaje do něj, a tím pádem konečně faktického zapojení tramvaje do systému MHD Jablonec nad Nisou se dá předpokládat postupné navýšení podílu Jablonce nad Nisou do cca 20 - 25 mil Kč s tím, že přednostní a společně výhodné se jeví realizovat postupně investice a zvyšovat podíl Jablonce n. N. v DPMLJ.   
  5. Doslova "za 5 minut 12" - do května je třeba řešit a podepsat memorandum o spolupráci a zajištění financování meziměstské tramvajové trati mezi oběma městy, Libereckým krajem a DPMLJ, které je podmínkou pro čerpání evropských prostředků na modernizaci a prodloužení tramvajové trati do centra Jablonce nad Nisou. Jde o odpovědnost za 827 miliónů Kč z Operačního programu Doprava 2 pro občany Libereckého kraje, Liberce a Jablonce nad Nisou.

 

                                                                                                                                                   Jindřich Berounský

 


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013