Destrukce české železnice pokračuje

Autor : Jindřich Berounský    Vloženo : 14.03.2017 12:07  Přečteno : 1112 x   Počet komentářů : 0

Seriál destrukčních kroků na české železnici pod rouškou evropské legislativy, kterou ohýbáme směrem, který se hodí určité zájmové skupině lidí, pokračuje. Další díl se jmenuje rozklad Drážní inspekce.

Zatímco doposud pod heslem „Prostě to uděláme, i když nevíme co ?!“ pracovalo především Ministerstvo dopravy, tentokráte na jeho nesystémové kroky navázalo Ministerstvo vnitra, které na pondělní jednání vlády ČR předložilo materiál ke vzniku Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, řešící omezení počtu systemizovaných míst na Drážní inspekci.  


Ve vládním materiálu se uvádí, že v souvislosti se vznikem Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře se počítá s úsporou 10 systemizovaných míst na Drážní inspekci z původních 49 služebních míst na 39 s tím, že od 1. 4. 2017 má dojít k významnému zúžení působnosti Drážní inspekce, a to „pouze na šetření mimořádných událostí v drážním provozu, primárně vážných nehod na dráze celostátní a regionální“.

Autorům zcela ušlo, že tato působnost Drážní inspekce tu byla vždy a nic se nezměnilo. Drážní inspekce musí šetřit všechny vážné nehody, dále nehody a incidenty, významné pro bezpečnost. Zúžení působnosti pouze na šetření vážných nehod bylo někdy v původním návrhu novely zákona o drahách, avšak po projednání v Parlamentu ČR došlo k úpravám, představujícím zachování působnosti v původním rozsahu.

Dalším argumentem pro redukci je, že Drážní inspekce nebude nadále zajišťovat výkon státního dozoru. Všichni zasvěcení z provozu však ví, že ten sloužil především pro šetření mimořádných událostí, tzn. Drážní inspekce si jím opatřovala důkazy a ověřovala reálnou situaci v provozu, u méně závažnějších případů Drážní inspekce dozorovala, zda dopravce nebo provozovatel dráhy šetřil, respektive vyšetřil mimořádnou událost správně, tzn., zda zjistil všechny příčiny a stanovil účinná opatření k zajištění nebo zvýšení bezpečnosti. Drážní inspekce u těchto mimořádných událostí nesepisovala závěrečnou zprávu a neprováděla veškerou administrativu. Za čas, který by Drážní inspekce věnovala pouze 1 nehodě se závěrečnou zprávou, se efektivně stihlo pouhým dozorováním vyšetřit řadu jiných mimořádných událostí. Nově Drážní inspekce zvládne za stejný čas vyšetřit méně nehod a snížením počtu zaměstnanců se tento počet logicky ještě sníží.

Drážní inspekce má podle předkládaného materiálu přijít o pravomoc ukládat sankce provozovatelům dráhy a dopravcům, která bude koncentrována na Drážním úřadu. Tady jde o zcela zavádějící informaci, když Drážní inspekce sice nebude jako doposud vést správní řízení a ukládat sankce za pozdní ohlášení nebo nezajištění místa mimořádné události, ale nově má vést správní řízení a ukládat sankce fyzickým a právnickým osobám, pokud neumožní inspektorům působit v rámci jejich oprávnění v souvislosti s šetřením. Jde tedy o změnu formální, nikoliv faktickou.

Úplnou demagogií je v důvodové zprávě vládního materiálu, že „změny byly provedeny s cílem řádného naplnění práva EU a důsledného provedení koncepce, podle níž je inspekční orgán odborným pracovištěm, které provádí nezávislé a odborné šetření mimořádných událostí (přičemž hodnotí i kroky jiných úřadů, nejen fyzických a právnických osob), ale některé okolnosti naopak šetřit nesmí (typicky zavinění) a ani neukládá sankce“. Předně autorům opět ušlo, že zavinění není okolnost mimořádné události, ale odpovědnost za mimořádnou událost, kterou Drážní inspekce nikdy nezjišťovala, protože jí to nepřísluší, stejně tak nemohla ukládat sankce, když její šetření bylo a má být nezávislé na jakémkoliv soudním nebo správním postihu. Vůbec není jasné, jak souvisí působnost Drážní inspekce s novým Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, když tuto tzv. regulační činnost vykonává pouze Drážní úřad, nikoliv ale Drážní inspekce.

Způsob provedení redukce Drážní inspekce byl zvolen zcela nesystémově bez jakékoliv analýzy a vyhodnocení rizik. Zaslouží si pozornost a především širší odbornou diskusi, ke které, jak je vidět, není prostor v rámci Ministerstva dopravy, které nemá dobře zaplacené úředníky a musí si nechat radit, ale podařilo se mu „nakazit“ Ministerstvo vnitra.

V souvislosti s Drážní inspekcí a dosavadními bludnými kroky Ministerstva dopravy je třeba připomenout jeden z nejlepších mediálních kousků ministra dopravy Dana Ťoka, který se v rámci tiskové zprávy k nehodě na železničním přejezdu v Golčově Jeníkově 22. března 2016 vyjádřil, že se zasadí o kontroly a větší pravomoci Drážní inspekce, avšak následující den, 23. března, o pár hodin později žádal poslance o schválení opaku. (viz 2 odkazy níže).

Ministr dopravy má určitě smysl pro humor a v pomyslné soutěži o nejlépe se otáčející korouhvičku v čele úřadu nemá konkurenci. O to smutnější je, že nekoncepční materiál, představující dokonce tápání v otázkách zajištění bezpečnosti železniční dopravy, prošel vládou ČR tentokráte prostřednictvím Ministerstva vnitra.

 

 

V textu zmíněné odkazy na obraty ministra dopravy:

http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministr-Tok-Naridil-jsem-prisnejsi-kontrolu-alkoh?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy

https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/042schuz/s042342.htm


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013