Jak nesmyslný cár papíru zpožďuje a likviduje vlaky

Autor : Jindřich Berounský    Vloženo : 10.03.2017 14:54  Přečteno : 268 x   Počet komentářů : 0

Železnice má mnoho nepřátel, kteří jí komplikují život. Nepřízeň počasí to byla vždy. Od nepaměti na naší zeměkouli fouká vítr a od doby vzniku železnice přinesl problémy, se kterými si ale železnice dokázala poradit. Více či méně. Občas vlak narazí do stromu i přes všechna opatření. Těm nahoře a přírodě nejde poručit. Existují lidé na Správě železniční dopravní cesty, kteří přišli s novinkou, jak nově bezpečnost na železnici zajistit. Stačí kousek papíru, který si přečte strojvedoucí a všechno zajistí...


Nepříznivé povětrnostní podmínky jsou negativním vlivem pro všechny druhy dopravy. V případě železnice pamatuje na silný vítr až vichřici Dopravní a návěstní předpis Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) svojí kapitolou s názvem Mimořádné povětrnostní podmínky. Ta popisuje opatření v případě ohrožení provozu, které nastává, dochází-li po dobu přímého působení povětrnostních vlivů k nadměrnému kymácení stromů, viditelnému vlnění a pohybu trakčního vedení, vznikají-li škody na stavbách, předpokládá-li se zvýšení toků v blízkosti trati, apod.

Pokud by mohlo vlivem povětrnostních podmínek dojít ke vzniku překážky na trati, mají výpravčí zpravovat strojvedoucí vlaků písemným rozkazem o přizpůsobení rychlosti jízdy tak, aby na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, kterou vidí před sebou, zastavil vlak před případnou překážkou na trati. Opatření je třeba využívat v případech opravdu mimořádných, protože vzhledem k zábrzdné vzdálenosti vlaků co by „mnohatunových kolosů“ představuje jeho praktická aplikace výrazné zpomalení dopravy, a tím zpoždění a narušení jízdního řádu. Prezentované opatření přenáší odpovědnost za zvládnutí překážek na trati a případné hrozící škody na strojvedoucího, pro kterého je hrozba miliónových škod či ohrožení životů cestujících likvidační a na druhou stranu zpožděný a pomalu jedoucí vlak nepotěší jeho cestující. 

Jednou z oblastí, pravidelně ohrožovaných větrem a nepříznivými povětrnostními podmínkami je severovýchod Čech v oblasti Jizerských hor. Organizačně zde řízení provozu i správa infrastruktury spadá pod Oblastní ředitelství SŽDC Hradec Králové, které svým zpřísňujícím pokynem č. 78/2015 (ve 2. změně) ukládá výpravčím a dispečerům využít opatření již při výstraze Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ve středu 22. 2. v ranních hodinách vydal ČHMÚ výstrahu č. 28/2017, upozorňující na hrozící silný vítr a povodně v Libereckém kraji. Jednou z obětí opatření se stala Jizerskohorská železnice a páteřní železniční linka kraje  L1 Liberec – Tanvald – Harrachov (– Szklarska Poreba), kde se od 8 hodin začaly vydávat písemné rozkazy, přestože žádný vítr po celý den nefoukal a menší, avšak v této oblasti běžné poryvy větru se objevily až ve večerních hodinách. Kolem poledne vydal ČHMÚ další výstrahu č.29, předpovídající nepříznivou situaci do pátku. Zejména na dálkově řízeném 27 km dlouhém úseku Liberec – Tanvald z dispečerského pracoviště v Liberci nemá dispečer přehled o aktuální situaci, a tak podle opatření je odpovědnost přenesena na strojvedoucího, který, kdyby přizpůsobil rychlost jízdy tak, aby zastavil před vyskytnuvší se překážkou, doprava by na páteřní trati zkolabovala záhy, zvláště když vlaky jezdí na jednokolejné trati v přepravních špičkách v intervalu 30 minut a na ně navazuje celá řada dalších přípojů.

Opatření oblastního ředitelství SŽDC nad rámec základního dopravního předpisu žádnou bezpečnost nepřineslo, zbytečně zpozdilo vlaky, stresuje strojvedoucí a představuje alibismus těch, kteří nesmyslně balancují mezi řízením provozu a jeho plynulostí. Ty se neslučují s cárem papíru – tzv. „foukacím rozkazem“, který má přinést bezpečnost, ve skutečnosti alibi oblastního řídícího aparátu SŽDC. Opatrnosti není nikdy nazbyt, ale ti, kteří nesmyslná opatření vytvářejí a podepisují, zřejmě neví, že sám strojvedoucí v čele vlaku je nejvíce ohrožen jakoukoliv kolizí s překážkou včetně mohutných kmenů stromů, které tu a tam v zalesněných úsecích železnice padají i bez pomoci větru. Sám strojvedoucí má osobní zájem zastavit před vyskytnuvší se překážkou. Postačila by mu prokazatelně daná informace o varování ČHMÚ bez dalších zbytečných frází.    


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013