Zrcadlo, zrcadlo, řekni, jak se utrácejí městské peníze?

Autor : Jaroslav Kraus    Vloženo : 15.06.2014 19:00  Přečteno : 764 x   Počet komentářů : 0

   „Nastavujete nám zrcadlo“ hlásal titulek z úvodníku posledního čísla měsíčníku. Autor si v něm pochvaluje ocenění i kritiku občanů ze setkání, které v minulých měsících uskutečnilo vedení města. I já se tedy pokusím nastavit magistrátu zrcadlo, tentokráte se zaměřením na hospodaření uplynulého roku, zobrazeném k 31. 12. 2013 v závěrečném účtu.
 


   Protože se autor zmiňovaného úvodníku vzhlížel v pochvalně pokřiveném zrcadle, pokusím se ho narovnat a všimnout si spíše problematických položek. Mezi ně lze zařadit nárůst nákladů na propagaci magistrátu oproti předchozímu roku o 277 tis. Kč. Dané náklady zahrnují vydávání tohoto jabloneckého měsíčníku, což v roce 2013 stálo městskou kasu 2,7 mil. Kč, a reportáže v TV Genus, RTM a v RCL rozhlase za 1,8 mil Kč. Další velmi zajímavou položkou v rozvaze závěrečného účtu je hodnota 170 mil. Kč za 100% akciový podíl v Jablonecké energetické a.s., přestože kupní cena od MVV za 65,48 % akciového podílu byla ve výši 218 mil. Kč. Magistrát převzal pod svá křídla správu bytových domů, kde ke konci roku 2012 existovaly nesplacené pohledávky z nájemného po lhůtě splatnosti ve výši 13,241 mil. Kč. Ke konci roku 2013 vykazují tyto nesplacené pohledávky hodnotu 13,534 mil. Kč, což nepředstavuje zrovna pozitivní vývoj. Zajímavý je také průběh výběrových řízení, jenž podléhají veřejným zakázkám. Z celkového počtu 76 zakázek v hodnotě cca 71 mil. Kč, se 28 zakázek v částce 6,4 mil. Kč uskutečnilo ve „zvláštním režimu“ bez výběrového řízení, tedy libovolně určené firmě.
   Jak si v závěru úvodníku přiznal jeho autor, přes všechny zdařilé investiční akce čeká magistrát stále hodně práce. V tomto smyslu bych si upřímně přál, aby tento můj příspěvek nebyl pro pracovníky magistrátu zdrojem rozčílení, ale inspirace, a pocit chuti pokračovat v diskusích a zvelebování jim nezhořkl a nadále je bavil.
Příloha


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013