Jablonecké teplo aneb Jak se mlží o nákupu akcií JTR

Autor : Jaroslav Kraus    Vloženo : 15.06.2014 19:01  Přečteno : 2007 x   Počet komentářů : 0

V únorovém čísle Jabloneckého měsíčníku vyšla mimořádná příloha věnovaná jabloneckému teplárenství. Jejím obsahem byl i popis historie a odůvodnění transakce nákupu akcií JTR. Autoři v něm zdůraznili některé události a údaje, ke kterým je nutné z pohledu poskytování objektivních a vyvážených informací ve smyslu tiskového zákona provést doplnění. Jako člen zastupitelstva a předseda dozorčí rady bývalé JTR disponuji k tomuto potřebnými údaji.  


Předně se musím ohradit k tvrzení, že „konečná kupní cena je 203 mil. Kč“. Na lednovém zastupitelstvu byla v materiálech pro zastupitele uvedena celková kupní cena za nákup akcií JTR od společnosti MVV ve výši 218.784.131,80 Kč. To jsou skutečné peníze, které MVV přitekly na její účty a zcela jedno, zda část byla z městské kasy či z účtů JTR. Vedení města se soustavně snaží zamlžovat a zkreslovat tento fakt, aby vytvořilo iluzi, že fakticky předražený nákup akcií JTR nezatíží nějak významně městskou kasu. Peníze použité na nákup akcií z účtu JTR budou zákonitě chybět při realizaci projektu revitalizace, který je pro její další existenci zcela nezbytný. Rovněž tvrzení že „válku o teplárnu město vyhrálo“ není opodstatněné. MVV sice utratila zřejmě za nákup akciového podílu v JTR 250 mil. Kč, ale následně na dividendách inkasovala částku téměř 173 mil. Kč. Když k tomu přičteme výše uvedenou kupní cenu za prodej akcií městu a uvážíme, že na dalších smlouvách o poskytování služeb společnosti JTR od jiných firem, které patřily do holdingu MVV, inkasovala dalších cca 100 mil. Kč, nelze soudit, že odchází z JTR jako poražená. Autoři článku také zajímavě žonglují s postavením obou akcionářů při řízení společnosti JTR. Na jedné správně tvrdí, že město, jako menšinový vlastník mělo na základě uzavřené akcionářské smlouvy a stanov společnosti vliv na konečnou cenu tepla, na rozhodnutí o realizaci modernizace zastaralé soustavy a na výplatu dividendy (město bylo vždy i přes svůj menšinový akciový podíl v pozici tzv. „ovládající osoby“), ale objektivní zhodnocení, jak tuto pozici historicky využilo, však chybí. Uvádí se pouze bezzubá snaha o blokaci výplat dividend, blokace růstu cen a blokace návrhu na modernizaci MVV. Tyto blokace však byly zástupci města v představenstvu a na valných hromadách prováděny ne zcela odborným způsobem a požadovanou formou v souladu s obchodním zákoníkem a staly se tak důvodem hrozby žalobního nátlaku MVV na členy představenstva a prostřednictvím arbitráže i na samotné město. Tento žalobní nátlak byl jedním z důvodů, proč město ve finále a přistoupilo na všechny podmínky prodeje, které si MVV nadiktovala (tj. vedle nadhodnocené ceny za akcie také vzdání se nároků na případnou náhradu škody způsobenou historicky členy představenstva a výplatu tučných odměn pro bývalé manažery JTR).


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013