Stane se „Jablonecký pochvalník“ objektivním a vyváženým informátorem ?

Autor : Jaroslav Kraus    Vloženo : 15.06.2014 19:02  Přečteno : 683 x   Počet komentářů : 0

Pokud čtete tyto řádky, tak jste si dozajista otevřeli tištěnou nebo internetovou verzi Jabloneckého měsíčníku, pravidelného periodika, jehož úkolem je dle jeho statutu podávat informace občanům města a na jeho území působícím subjektům. Magistrátní kasu stojí každoročně jeho vydávání 2,5–3 mil. Kč s ohledem na rozsah uveřejňované komerční inzerce. Někteří jablonečané ho nazývají „Jabloneckým pochvalníkem“.


Mají k tomu důvod nebo jde jen o běžný projev naší švejkovské povahy, které není nic svaté? Prošel jsem si několik posledních vydání v letošním roce a zkusil se podívat na publikované texty a fotky kritickým okem se snahou hledat chvalozpěvy a narcistické zobrazování. Objektivně musím konstatovat, že takovéto prvky jsem shledal. Úžasné jsou v tomto smyslu úvodníky psané výhradně vrcholovými představiteli města. Obzvláště ten prosincový s názvem „Ohlédnu se a mám radost“ sebekritikou nesrší a nepřipouští si jakékoliv pochybení při správě městského majetku. Pozoruhodné jsou v sérii článků také interpretace nákupu akcií dnešní Jablonecké energetické, a.s., které tuto transakci povyšují na geniální obchodní tah. Autor těchto článků však sveřepě opomíjí sdělení skutečné kupní ceny, která je ve výši 218 mil. Kč, a vyhýbá se informaci o výši ztráty ve společnosti, kterou způsobí snížení ceny tepla od 1.1.2014, jejíž hodnotu vyčíslil ředitel společnosti Ing. Spilka na zastupitelstvu 17.10.2013. Co se týká fotografického materiálu, lze postřehnout, že při téměř jakékoliv společenské události se zjeví na fotce postava některého ze stávajících členů vedení radnice. Nemám nic proti šíření pozitivních informací, ale pokud se to přehání, tak to působí v duchu starého pořekadla o samochvále, která nevoní. Novela tiskového zákona účinného od 1.11.2013 ukládá vydavateli „poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřují názory členů zastupitelstva“. Doposud jsem však nezaznamenal, že by některý ze zastupitelů měl problém s redakční radou měsíčníku s uveřejněním svého příspěvku. Je to spíše naopak, redakční radě se příspěvků od zastupitelů nedostává. Věřím, že odpovědný přístup k výkonu zastupitelské funkce donutí jablonecké zastupitele k větší aktivitě, která povede k vyšší objektivitě a vyváženosti měsíčníku, a že nebude zneužita k jejich osobní profilaci v kampaních, které občany města čekají v supervolebním roce 2014. Do tohoto roku přeji všem publikujícím hodně zdaru a jablonečanům vedle tělesného zdraví i mnoho příjemných duchovních zážitků a pohody při četbě jejich měsíčníku.


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013