Projektant Jiří Krejčík bilancuje - Novodobá budoucnost Jablonce ?

Autor : Jindřich Berounský    Vloženo : 04.02.2014 20:43  Přečteno : 706 x   Počet komentářů : 0

S příchodem roku 2014 je dobré provést bilanci změn, která nastaly po roce 1989, tedy za téměř čtvrtstoletí, od kterého jsme tolik očekávali. Do popředí jsou stavěny materiální hodnoty. Demokracie je u některých lidí zaměňována s anarchií. Je to výsledek pravidel, která nastavila část politiků v čele s bývalým prezidentem Klausem a jeho výroky, že neví, co to jsou špinavé peníze. To vše je podtrženo amnestií parazitů národa a zlodějů s vymazáním záznamů o trestu (což nemá obdobu v civilizované zemi). To vede k rozpadu morálky, která u těchto lidí jen něčím pro "obyčejné hloupé lidi". Výsledke je postupný rozpad společnosti a její nahrazení bezohledností, nerespektováním zákonů a hulvátstvím zbohatlíků - vždyť všechno je možné koupit. S tím souvisí i generační rozeštvávání, a to na principu - rozděl a panuj. Jako to předvedl bilboard ODS z nedávné doby : "Střední třído, nenech se okrádat!"


Tyto negativní principy jsou vnucovány lidem jako to správné a žádoucí chování,  přestože většině občanů jsou cizí. Díky průbojnosti a bezohlednosti, kterou někteří "úspěšní" podnikatelé doby i  politici považují za důkaz svých schopností, vzniká dojem, že to je požadavek společnosti - všech lidí. Obdobně jsou měněny významy hodnot, ale i slov. Tito lidé nechápou rozdíl mezi moderním a módním.

Výrazně viditelné to je ve stavebnictví, protože moderní dům si zachovává dlouhodobě svoji hodnotu, jak to vidíme na objektech i v Jablonci - příkladně radnice, vily - Kantorova, Háskova, Schmelowského. Jejich vlastníci požadovali moderní stavbu včetně vnitřního uspořádání, což zároveň svědčilo o jejich úspěšnosti a přehledu o vývoji architektury. To platilo u většiny ostatních staveb v Jablonci. Někteří dnešní majitelé prokazují pouze neznalost, ale i bezohlednost ke kulturnímu dědictví a hodnotám.

Proto jsou ve stavebním zákonu (SZ) a stavební vyhlášce zakotveny požadavky na ochranu staveb a urbanistických hodnot, a to SZ, § 18, odst. 2 a 4, § 103, odst. 1e. Vyhláška 501/2006 ů1, bod 2, § 3, bod 2a, § 23, bod 3 a 4. Účelem je zachování historických a architektonických hodnot daného místa. Obdobně jsou upraveny podmínky pro instalaci reklam - § 24, odst. d. Udivující stav v Jablonci snad ani nelze hodnotit. Připomíná spíše dálnější Balkán, východoasijské země a nikoliv Evropu.

Je evidentní, že někteří pracovníci státní správy v Jablonci nad Nisou neplní své povinnosti a umožňují zásahy, které nás řadí na samý chvost zemí, které se chtějí přidat k těm vyspělejším. Udivující je, že z těchto chyb a záměrných opomenutí nejsou vyvozovány žádné postihy. K čemu má pak město oddělení památkové péče a jeho 2 pracovníky? Máme tu džungli a výmluvy, že objekty nejsou v památkové zóně, neobstojí, jak vyplývá z výše citovaných paragrafů SZ a vyhl. 501/2006 Sb.

V celé Evropě jsou nastavena regulační pravidla, která omezují bezbřehý liberalismus, který přechází do anarchie, jako jsme svědky při dostavbě rodinných domů v Rýnovicích, POd Vodárnou. Odvolávání se na vlastnická práva neobstojí, neboť stavbou nebo úpravou na území města se stavebník zavazuje, že bude respektovat regulační podmínky obsažené v zákonech a vyhláškách, jinak by tyto regulativy byly zbytečné. Proto je kladen tak velký důraz na zachování dědictví civilizačních, architektonických a urbanistických hodnot.

Naše město je pod drobnohledem části bývalých obyvatel a jejich potomků, jak o tom svědčí zahraniční literatura. Jejich hodnocení zacházení s částí jejich původního majetku je pro ně odpuzující. Nezachrání to představa  o propagaci Jablonce fotbalem.

Jablonec nad Nisou byl vždy reprezentován nápaditou prací v bižuterním a sklářském průmyslu, ke které se musí vrátit, včetně přístupů k hodnotám a jejich důsledné ochraně.

 

Jiří Krejčík, Občanské sdružení Žižkův Vrch


 

Provozováno na systému JPRES 2 - Vladimír Pešík ©2013